Kaikuluotain

Kohteesta hWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
H-vene on suunniteltu hyvin kestämään vesiemme väistämättömät karilleajot joita välttämään on tehty Merenkulkuhallituksen toimesta pätevät ja alati päivittyvät merikortit ja kehitetty karttaplotterit. Veneilymme on siis verrattain hyvin turvattua, mutta toki vielä löytyy muutama peruste kaikuluotaimen hankkimiselle. Yksi hyvä syy on retkeilyssä tarvittava tieto ankkurointisyvyydestä, että ankkurinarua tiedetään laskea riittävä 3-4-kertainen määrä syvyyteen nähden. Laivurikursseilla opetetaan myös kaiun käyttöä veneen paikantamisessa sumussa. Kaiuissa on myös uisein muita hyödyllisiä mittareita kuten veden lämpömittari tai akun jännitemittari. Kaikuun voi asettaa myös automaattisia syvän (esim. huomauttamaan että ollaan esim. alle 6m vesissä joissa voi toisinaan olla matalia) ja matalan (varovaista koneajoa alle 2-3m syvyydessä esim. rantautuessa) veden varoituksia reitin ulkopuolella purjehdusta varten. Varsinaiseen karille purjehtimisen ehkäisemiseen tavallisesta kaiusta ei kuitenkaan ole, se tulee välttää muilla keinoin.


Yleistä kaikuluotaimista

Kaikuluotaimen periaate on yksinkertainen: anturi lähettää korkeataajuuksisen pulssin, joka heijastuu takaisin kohtaamistaan esteistä ja laskee lähettämisen ja vastaanottamisen välisestä ajasta heijastavan kohteen etäisyyden. Eri taajuuksilla pystytään näkemään erilaisia pohjan aineksia joten tavallisimmin anturi toimii useammilla taajuuksilla ja parhaimmillaan jopa yhtä aikaa.

Vapaa-ajan kaikuluotaimia on kahta päätyyppiä, perinteisiä alas- ja uudempia eteenpäin luotaavia kaikuja. Alaspäinluotaavat kaiut kuvaavat tilannetta veneen alla kun vastaavasti eteenpäinluotaavat kaiut kertovat etuviistossa tapahtuvasta tilanteesta yleensä jonkin graafisen esityksen kautta. Hyvin varustetun kaiun antama numeerinen tieto pystytään liittämään NMEA-verkkoon mm. gps:n kanssa jolloin esimerkiksi kannettavalle tietokoneelle tai muulle päätteelle tuodut anturitiedot voidaan yhdistää yhdeksi tilannekuvaksi.

Pienen veneen kaikuluotainjärjestelmä on hyvä olla edullinen ja luotettava. Edellä mainitut kaikuluotaimet maksavat satoja ja jopa tuhansia euroja siinä missä kalamiesten herkät nk. kalatutkat ovat erittäin edullinen vaihtoehto. Ehdoton etu kalatutkan hyväksi on myös sen syvyyshistoriaa kuvaava näyttö, mistä voidaan helposti nähdä onko vesi syvenemässä vai madaltumassa. Pienessä veneessä turhia läpivientejä on hyvä välttää, joten kaiku tulee olla rungon sisään asennettava. Useimmat kalakaiut ovat varsinaisesti veneen peräpeiliin liitettäviä mutta H-veneen kaltaisissa umpilaminaattirungoissa anturi voidaan asentaa myös rungon sisäpohjaan, mistä anturi kaiuttaa kiinteän pohjan läpi vallan hyvin.


Kalakaiun asentaminen H-veneeseen

Itse kaiun anturin asentaminen on yksinkertainen operaatio. Enemmän huomiota on syytä kiinnittää laitteen hyvään käyttöergonomiaan, ts. miten anturin kaapeli ja virtajohto johdetaan itse näyttölaitteelle, samoin kuin muut sähköjärjestelmän tarpeet. Kaikua valittaessa on hyvä pitää mielessä mm. sen virrankulutus, sillä tottumuksista riippuen kaikua voi tarvita vain saariin rantautuessa tai jatkuvasti väylien ulkopuolella purjehdittaessa. Tässä esimerkissä asennan veneeseeni ostohetkellä markkinoiden edullisimman kalakaiun Garmin Fishfinder 90 jonka mitoitus sattui sopimaan H-veneeseen lähes täydellisesti johtojen pituuksiä myöden.


Anturin sijainti veneessä

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
Anturi keulapiikin lokerossa
Anturin asentamisessa on hyvä huomata, että mitä edempänä runkoa anturi sijaitsee, sitä paremmin sillä voi "haistella" esim. matalia rantavesiä kolistelematta köliä. Helpointa anturin asentaminen on keulapiikin alla olevaan lokeroon. Tässä esimerkissä kaiku on asennettu tarkoitukseen mitoitetun akkujalustan alle.

H-veneen runko on umpilaminaattia, toisin sanoen kiinteää lasikuitua nykyään yleistyvien monikerroksisten sandwich-rakenteiden sijaan. Kaiun impulssi taittuu hieman aina eri materiaalikerroksen lävistäessään tuoden signaaliin häiriötä. Niinpä signaali saattaa häiriytyä esimerkiksi laminoinnissa tapahtuneen virheenkin vuoksi mitkä ovat yleisimmin ilmakuplia laminaatin liima-aineessa. Siispä pohjan laatu tulee tarkistaa ennen kiinnitystä laittamalla anturi vesipussiin ja siirtämällä pussi antureineen haluttuun kohtaan. Mikäli kaiku toimii, voi itse asennus alkaa. On kuitenkin syytä huomioida, että kaikuluotain ei toimi veneen ollessa telakalla vaan anturi näyttää syvyyttä vasta veneen ollessa vedessä!


Anturin asentaminen

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
Liimamassaa voi käyttää säästeliäämminkin
Kaiun signaali on ääni-impulssi, joka fysikaalisesti kulkee parhaiten kiinteässä aineessa. Venen pohja on v:n muotoinen ja aluksi se tulee tasoitaa mielellään mahdollisimman kiinteällä kitillä. Ennen kittausta pohja puhdistetaan asetonilla ja varmistetaan, että pinta on tarpeeksi karhea kitin tarttua. Kittauksessa täytyy muistaa, että ilmakuplat hajottavat kaiun signaalin joten aineen tulee olla hienoa, tasajakoista ja mahdollisimman kiintenää.

Kittiä laitetaan hieman anturia isommalle alueelle siten, että kittiin painettu anturi peittyy alaosastaan. Kitin annetaan kovettua kosketuskuivaksi, jolloin anturi painetaan suorassa kittiin niin, että siihen jää riittävän syvä anturin muotoinen jälki. Tämän jälkeen kitti jätetään kovettumaan valmistajan antaman ohjeen mukaisesti.

Kitin kuivettua anturi liimataan koloonsa tiiviisti riittävällä mutta ohuella liima-aineella, esim. silikonilla tai polymeerimassalla. Sikaa ei kannata käyttää mikäli haluaa vielä joskus mahdollisuuden irroittaa anturi pohjasta.


Kaapelivedot

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
Valmis rakenteellinen reikä vaati avartamista raspilla
Anturin johdolle löytyy hyvää tilaa lattian alta. Omassa veneessäni pilssin toisella puolella kulkee virtajohto luukun vieressä olevalle sähkökaapille, joten oli luonnollista asentaa anturin johto vastakkaiselle puolelle häiriöiden minimoimiseksi. Keulapiikin lokeron valumareikää täytyi hieman suurentaa raspilla ennenkun anturin liitin mahtui siitä pilssin puolelle mutta muuten kohdon veto onnistui helposti. Halusin vetää johdon lattian alitse punkan vierestä kulkuluukun ääressä olevaan kaikujalustaan ja sattumalta Garminin johto oli siihen juuri riittävä. Sähkö näyttölaitteelle tulee kulkuaukon alta vedetyllä johdolla vastakkaisella puolella olevasta sähkökeskuskesta.

H-kaiku-kaavio.jpg

Näyttölaitteen asentamisesta

Näyttö on hyvä asentaa veneeseen riittävän ylös siten, että se on esteettä näkyvissä muun miehistön takaa mutta riittävän suojaan ettei nostimet tai muut köydet riko sitä. Saariin rantautuessa kaiulla näkee sekä rantaveden syvyyden, että ankkurointisyvyyden joten näkyvyys ankkurointitilanteessa tulisi olla myös esteetön.

hWikin Tee Itse-osiossa on esitetty kaiulle tekemäni teline, joka helpotti itse näytön asennusta veneeseeni. Näytön voi asentaa myös kaiun mukana tulevien tai lisävarusteena tilattavien telinevaihtoehtojen avulla mutta hyvän käyttöergonomian lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös näyttölaitteen helppoon ja nopeaan irroittamiseen ja turvaan siirtämiseen, sillä veneen avotilaan jätetyllä elektroniikalla on taipumuksena haihtua nopeasti. Lisäksi kaupalliset telineet saattavat olla ahtaaseen paikkaan asennettuna herkempiä vaurioille.

Artikkeleita